Cercador de Notícies
Calendari de notícies
14/05/2012 Enric Pujol epujolc@gmail.com

CLÀSSICS CATALANS A LES BIBLIOTEQUES DE LA GENERALITAT

CLÀSSICS CATALANS A LES BIBLIOTEQUES DE LA GENERALITAT

La recent exclusió pel Sistema d’Adquisició Bibliotecària, vinculat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de les 'Hores angleses', de Ferran Soldevila, i de 'Tots els monòlegs', de Santiago Rusiñol, amb l’argument que “no han obtingut la valoració suficient”, evidencia que els criteris amb què treballa aquest organisme han de ser revisats a fons.
Tots dos llibres han inaugurat enguany la col·lecció “De Cor a Pensa” (editorial Adesiara),  adreçada a reeditar autors clàssics i fer-los accessibles al públic general. El cas dels llibres de Soldevila i Rusiñol, però, no és únic, ni excepcional: els criteris de tria de les adquisicions són molt discutibles i revelen un model nefast, si es vol mantenir operatiu el patrimoni literari del país. Com és possible que s’excloguin, de la principal xarxa bibliotecària, noms de referència de la literatura catalana contemporània?
       Hi ha, doncs, en aquest fet una qüestió de fons que no pot ajornar-se més: les biblioteques públiques, si més no les més importants, han de disposar ineludiblement dels clàssics de les lletres catalanes. Si no, qui ho farà? On els podrem trobar?
Els sotasignats demanem un canvi profund sobre aquesta qüestió. Considerem que el Departament de Cultura, té l’obligació de prioritzar els clàssics catalans en els criteris d’adquisició de llibres per a les biblioteques públiques. No únicament perquè això suposa un suport a les editorials que tenen la gosadia de publicar-ne, sinó també perquè el sistema lector català no pot permetre’s aquest despropòsit.


Francesc Foguet (professor de literatura a la UAB)
Enric Pujol (Historiador i periodista) epujolc@gmail.com

Recomanar
Comentar
Comentaris (0)