Cercador de Notícies
Calendari de notícies
14/11/2011 Diari de Balears Francesca Marí

Cultura i Política Lingüística reculen 6 anys

Els comptes del Govern per a l’any que ve són semblants als del 2006, si no tenim en compte que l’IPC ha pujat un 19,1%.Fa tres anys que Cultura veu reduït el seu pressupost. Ara, a més, amb la unificació de les direccions generals de Cultura i Política Lingüística, els comptes prevists per al 2012 se situen a nivells similars als de l'any 2006, en temps de Jaume Matas. Ara bé, hem de tenir en compte que en aquest període de temps l'IPC ha pujat un 19,1%, cosa que fa que siguin els pressuposts més minsos de les darreres legislatures a les Balears en matèria de cultura i de promoció de la llengua pròpia.

La xifra encara davalla més si consideram que dins els comptes del 2012 de la Direcció General de Cultura i Política Lingüística també s'ha pressupostat l'aportació d'1,25 milions d'euros del Govern a l'Institut Ramon Llull. Fins ara, la partida per a la promoció exterior de la llengua i la cultura catalanes es preveia dins la Conselleria de Presidència. Això implica que la Direcció que lidera Isabel Cerdà queda només amb 9.681.388 euros dels 10.931.388 realment pressupostats.

Tal com avançà dBalears dimecres passat, en xifres globals, els populars retallen la despesa en Cultura i Política Lingüística un 16,57% respecte del 2010. Això suposarà una inversió de 2,1 milions menys. Ara bé, si pensam en la liquidació dels comptes anteriors, la baixada arriba a un 40%, segons denuncia PSM-IV-ExM. "Això demostra un cop més que la cultura no és una prioritat per aquest Govern, ans al contrari. Qualsevol signe d'identitat, amb la llengua al capdavant, li fa nosa", asseguren a través d'un comunicat.

Si comparam aquests doblers amb la despesa de fa cinc anys, les dades encara són més minses. La reducció prevista per al 2012 és un 3,5% inferior respecte del 2007 i es veuria molt més agreujada si la comparam amb els doblers gastats el 2008, que serien un 15,9% menys. Respecte del 2009, la reculada en despesa cultural seria un 29,2% inferior. És a dir, en només tres anys, el Govern invertirà 4,5 milions menys.

Si ho analitzam per partides concretes, veim que la Fundació Pública Balears per la Música, és a dir, la inversió que fa l'Executiu per a l'Orquestra Simfònica Ciutat de Palma, també quedarà reduïda considerablement. En cinc anys ha passat de 2,2 milions d'euros (2008) o 2,5 (2009) als 1,8 prevists per a l'any que ve. També la Fundació Es Baluard davallarà la inversió de manera perceptible. Passarà d'1.097.250 euros del 2010 a 720.000 euros l'any que ve. En realitat, és la menor aportació del Govern al Museu d'Art Modern i Contemporani d'ençà de l'any 2005.
D'altra banda, les partides que la Direcció General aportava a entitats i col·lectius que treballen per la cultura seran unes altres de les grans perjudicades. La Fundació Teatre del Mar, per exemple, passarà de disposar d'una ajuda de 44.200 a rebre'n 31.500.

Així mateix, el Museu de Mallorca es col·loca amb un pressupost inferior al del 2006, quan tenia 750.002 euros. Aquest ha baixat fins als 605.755, fet que suposa un 19,2% menys en sis anys. Igualment, l'Arxiu del Regne de Mallorca davalla i es col·locarà l'any vinent amb una partida de 400.925 euros. Pel que fa a l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), els comptes perdran un 14,09% respecte del 2010 i un 54,48% si els comparam amb els doblers que hi destinà la Comunitat l'any 2009.

Política Lingüística

Quant a la davallada del 40% que apunten els nacionalistes, el diputat Antoni Alorda argumenta que el gruix d'aquesta minva se centra en la normalització lingüística, que desapareix del programa pressupostari específic (abans amb el capítol 455b), que estava dotat de 6,3 milions d'euros. "Ara, s'incorpora al capítol de Cultura, on es manté la xifra global d'inversió per a un contingut molt major, ja que preveu el pressupost d'1,25 milions d'euros per a l'Institur Ramon Llull", aclareix. Segons Alorda, amb aquests comptes els populars incompleixen les seves promeses en matèria de Cultura, "mentre que només manté la d'atacar el foment de l'ús de la llengua pròpia". Destaca també que amb la desaparició de la partida per a normalització el Cofuc queda amb un pressupost de menys d'un milió d'euros.%u2022


Anar a notícia


Recomanar
Comentar
Comentaris (0)