Cercador de Notícies
Calendari de notícies
12/07/2009 Presència David Paloma

Tractar bé les paraules

Llull Martí recopila més de dos-cents articles periodístics per difondre peculiaritats lingüístiques  
A més de la divulgació cultural, el llibre pot despertar l’interès per l’estudi de les llengües.


El mateix autor escriu que “aquest llibre és una obreta de divulgació”, no dedicada als especialistes sinó al públic en general. És ben cert: els capítols del llibre els formen articles sobre llengua publicats en una revista manacorina entre els anys 2005 i 2008, tots d’extensió semblant, directes i didàctics. Amb tot, no es tracta d’articles per resoldre dubtes ni per explicar regles ortogràfiques de la llengua catalana sinó per difondre, en general, curiositats etimològiques, onomàstiques, semàntiques, des d’un punt de vista multilingüe. Llull Martí recorre a un bon nombre de llengües per il·lustrar semblances i diferències entre formes, per demostrar l’evolució de les paraules, per bastir comentaris lingüístics que podrien fer-se pesats en mans d’algú altre. L’esforç de concisió i d’amenitat sobresurt en la majoria de peces, gràcies a l’habilitat de l’autor per parlar de besades i petons, de gats i moixos, de regidors i rectors, de rams i rameres%u2026 i tantes altres formes. La pronunciació del business anglès explica el mot pidgin, la paraula tsar és una adaptació del llatí Caesar, les tonsorias esdevenen tisores, etc. Llull Martí s’afegeix també a la defensa d’algunes veus, com ara llonja al costat de llotja. Són 237 articles, gairebé un miler de mots, i com a mínim per això aquest llibre no és una obreta. Al contrari. Potser l’aplec de tants articles i la relació de tants temes diversos rebaixa o amaga alguns mèrits. Fins i tot la subjecció al format original fa sortir algunes repeticions innecessàries, com el canvi d’alfabet en turc. En altres casos, les referències a l’actualitat demanarien la datació de l’article. Més enllà de les fonts utilitzades, nombroses i oportunes, també hauria sigut bo esmentar les aportacions de Veny i Colón, etimologistes de primera línia.   


Veure notíciaRecomanar
Comentar
Comentaris (0)