Cercador d'Obres
ORDENAR:
Començar recerca
ORDENAR:

Els moviments literaris a les Balears (1840-1990)

Rosselló Bover, Pere

Amb l’aparició de la revista La Palma (1840) s’inicia la Renaixença a les Balears. Aquest volum descriu l’evolució dels principals corrents literaris que han tingut lloc durant els segles XIX i XX a l ...

El moviment obrer a les Balears (1869-1936)

Gabriel i Sirvent, Pere

El procés d’industrialització conegut per les illes Balears durant els segles XIX i XX generà l’aparició d’un moviment obrer de dimensions considerables. Aquest llibre ofereix una anàlisi de les tres ...

Mallorca durant el segle XIX (1808-1868)

Fullana i Puigserver, Pere

S’hi analitza, de manera sintètica, l’evolució política a Mallorca durant el període comprès entre l’inici de la guerra contra França i la caiguda d’Isabel II. Malgrat l’allunyament dels principals co ...

La Guerra Civil a Sant Joan: Cacics i repressors

Company i Mates, Arnau

La importància del caciquisme al poble i el que podríem anomenar "el braç executor dels cacics", és a dir, els grups de presumptes incontrolats que, si bé no tinguer ...

Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939)

Massot i Muntaner, Josep

La Guerra Civil o Guerra dels Tres Anys tingué uns efectes molt considerables per a la població mallorquina i condicionà el desenvolupament polític, social i econòmic de l’illa en els decennis posteri ...

La Guerra Civil a Consell: Les penes de mort

Santana Morro, Manel

El subtítol del llibre fa referència a una de les característiques de la repressió a Consell: l’excessiva quantitat de penes de mort (18 en total) dictades per les noves autoritats contra diverses per ...

Llorenç Villalonga i les belles arts

Alcover i Lladó, Manuela

Exposició clara, rigorosa i amena de les idees i opinions de l’autor de "Mort de dama" i "Bearn" sobre l’art. Aquesta exposició ens permet de conèixer els fonaments del pensament villalong ...

Sant Antoni Abat, festa popular d’Artà

Gili i Ferrer, Antoni

L’antiquíssima festa de Sant Antoni de Viana, posteriorment anomenada de Sant Antoni Abat, és l’expressió més genuïna, pura i representativa d’Artà. Aquest llibre és el resultat de m ...

Iniciació a la morfosintaxi catalana (2a edició)

Seguí i Trobat, Gabriel

Aquest manual és una introducció clara, pràctica i globalitzant a la morfosintaxi catalana a nivell superior, tant per a professors com per a alumnes avançats que vulguin perfeccionar els seus coneixe ...

Entremesos

Moyà i Gilabert de la Portella, Llorenç

Amb aquest volum culmina l’edició de l’obra dramàtica inèdita de Llorenç Moyà dins la col·lecció Menjavents. S’hi reuneixen vuit peces teatrals en un acte i en vers, de caràcter còmic i eròtic, algune ...