Cercador d'Obres
ORDENAR:
Començar recerca
ORDENAR:

Les papallones diürnes de les Balears

Pons, Guillem X.

Per primera vegada podem trobar agrupades en un llibre totes les papallones diürnes de les Balears que coneixem. En aquest volum, se’ns hi explica la història de cadascuna d’elles: quines zones del mó ...

L’educació a les Balears en el segle XX

Sureda Garcia, Bernat

Un intens procés de modernització s’inicià en les primeres dècades de la centúria, però fou bruscament interromput per la Guerra Civil i la dictadura franquista. No debades, paral·lelament a la difusi ...

Els nous horitzons culturals a Mallorca al final de l’edat mitjana

Barceló i Crespí, Maria; Ensenyat i Pujol, Gabriel

Els autors estudien la recepció a Mallorca dels nous ideals culturals i estètics provinents de la península itàlica. Aquest fenomen, conegut sota la denominació de cultura humanista, tingué a l’illa u ...

Urbanisme i arquitectura a les Balears (segle XX)

Seguí Aznar, Miquel

L’enderroc del cinturó murari de la ciutat de Palma, el projecte Calvet, la planificació dels primers enclavaments turístics, els eixamples de les capitals de les tres illes i l’internacio ...

El pensament a les Balears durant els segles XIX i XX

Trias i Mercant, Sebastià

Aquest llibre és una introducció rigorosa i equànime a la història del pensament filosòfic balear, entès com la filosofia que s’amaga en els escrits dels autors balears, residents i no residents a les ...

La cuina de la Revolució Francesa i les illes Balears

Ferrà i Martorell, Miquel

Durant la Revolució, París va descobrir la meravellosa cuina de les regions de França; també va ser llavors quan aparegueren a París els primers grans restaurants establerts pels caps de cuina de les ...

Búger: Guia de passeig

Valero i Martí, Gaspar; Torrens, Caterina

Aquest llibre és una proposta de descoberta activa del municipi. S’hi plantegen cinc itineraris que recorren bona part dels 8,3 km2 de superfície del terme municipal més petit de Mallorca. Cada un del ...

Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942)

Ginard Féron, David

Relato minucioso de la vida de un revolucionario de los años treinta que organizó en la Segunda República el Partido Comunista en Mallorca, el País Valenciano y Asturias.

La llengua catalana a les Balears en el segle XIX

Alomar i Canyelles, Antoni Ignasi

Durant el segle xix la llengua catalana passà a les Balears per tres etapes ben diferenciades. Si durant els primers decennis de la centúria es mantingué l’ús predominant del català, en els anys trent ...

Assetjament sexual i violència de gènere

Bosch Fiol, Esperança; Ferrer Pérez, Victòria A.

Les autores analitzen l’estereotip femení, la seva transmissió històrica i la seva relació amb la violència contra les dones en general, i amb l’assetjament sexual en particular. L’anàlisi permet de c ...