Cercador d'Obres
ORDENAR:
Començar recerca
ORDENAR:

L’oposició al franquisme a les Balears (1936-1975)

Ginard Féron, David

Durant el franquisme a les Balears hi hagué una oposició política minoritària, però real, i molt marcada en la seva evolució per les transformacions econòmiques i socials que conegueren les Illes. Aqu ...

La llampuga: un mite de la tardor

Massutí i Sureda, Enric; Vidal i Juan, Sebastià

Aquest llibre va néixer de la curiositat dels autors sobre un peix que cada any veien comparèixer quan s’havia acabat l’estiu. Un d’ells, Enric Massutí, desvià aquesta curiositat cap a l’estudi dels p ...

La dona en la Mallorca contemporània

Escartín Bisbal, Joana-Maria; Serrano i Espases, Aina Rosa

Aquesta monografia, centrada en l’illa de Mallorca, és una aportació nova, per mitjà d’una fructuosa perspectiva interdisciplinària, a la història social de la dona contemporània. Les autores parteixe ...

El poder i els poderosos a les viles de Mallorca (1868-1898)

Salas Vives, Pere

Un dels poders més importants és el poder local. Hi ha molts d’aspectes que afecten l’organització de recursos que s’han de regular des d’un punt de vista comunitari i l’ajuntament hi juga un paper es ...

Per Mallorca: Textos de lluita i reflexió

Morro i Marcé, Mateu

Mateu Morro ha recopilat en aquest llibre els articles i parlaments escrits, amb una redacció àgil i de fàcil lectura, entre 1985 i 1996.

Els moviments literaris a les Balears (1840-1990)

Rosselló Bover, Pere

Amb l’aparició de la revista La Palma (1840) s’inicia la Renaixença a les Balears. Aquest volum descriu l’evolució dels principals corrents literaris que han tingut lloc durant els segles XIX i XX a l ...

El moviment obrer a les Balears (1869-1936)

Gabriel i Sirvent, Pere

El procés d’industrialització conegut per les illes Balears durant els segles XIX i XX generà l’aparició d’un moviment obrer de dimensions considerables. Aquest llibre ofereix una anàlisi de les tres ...

Mallorca durant el segle XIX (1808-1868)

Fullana i Puigserver, Pere

S’hi analitza, de manera sintètica, l’evolució política a Mallorca durant el període comprès entre l’inici de la guerra contra França i la caiguda d’Isabel II. Malgrat l’allunyament dels principals co ...

La Guerra Civil a Sant Joan: Cacics i repressors

Company i Mates, Arnau

La importància del caciquisme al poble i el que podríem anomenar "el braç executor dels cacics", és a dir, els grups de presumptes incontrolats que, si bé no tinguer ...

Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939)

Massot i Muntaner, Josep

La Guerra Civil o Guerra dels Tres Anys tingué uns efectes molt considerables per a la població mallorquina i condicionà el desenvolupament polític, social i econòmic de l’illa en els decennis posteri ...