Cercador d'Obres
ORDENAR:
Començar recerca

Flandes i la Mallorca medieval a través dels Pont

segles XV i XVI

Barceló i Crespí, Maria; Ensenyat i Pujol, Gabriel

Col·lecció:
Menjavents
Tema:
Història
Pàgines:
278
PVP:
19.00
ISBN:
978-84-17113-59-9
Data d'Edició:
25/04/2019
Un retrat de la Mallorca dels segles XV i XVI a través d’una família de mercaders.


Sinopsi
Aquest llibre tracta sobre una família de mercaders mallorquins, els Pont, que al llarg de tot el segle XV i les primeres dècades del XVI varen desenvolupar un paper important en l’àmbit mercantil illenc. La importància que varen assolir en aquesta faceta, al llarg de diverses generacions i amb diferents membres a cada una dedicats a la tasca mercantívola, contrastava fins ara amb la manca d’estudis que hom li havia dedicat. Això no obstant, el nombre relativament important de fonts que s’han conservat dels negocis familiars permet una primera aproximació a aquest clan, sens dubte un dels més destacats del seu temps.


Entre les aventures comercials que varen emprendre els Pont cal remarcar el viatge a Flandes que va fer Jordi Pont entre 1459 i 1460. Aquesta anada a terres flamenques s’emmarca en el tràfic i el volum de negocis que feien la ruta de Mallorca a Flandes, que ara es documenten amb aportació de moltes dades inèdites. A més, al llarg del periple va elaborar un llibre de comptes, en el qual consignava les despeses menors i quotidianes: adquisició de queviures per menjar, medicines, despeses de barberia, etc., la qual cosa té un interès evident per seguir el dia a dia d’una expedició d’aquest tipus.


D’altra banda, un net seu anomenat igual, setanta anys més tard, va intervenir en un plet familiar derivat de la sortida d’una monja del puig de Pollença, una circumstància de la qual es derivaven conseqüències relatives a herències i altres factors. El fet ens és conegut a través d’un epistolari redactat per aquest segon Jordi Pont, que fins ara romania inèdit i, en realitat, desconegut. També va fer diverses anotacions de caràcter dietarístic.
Tot plegat ens permet esbrinar una panoràmica del que fou un important clan familiar de mercaders a l’època del trànsit a la Modernitat, l’interès del qual també es projecta a l’àmbit cultural.


Llegiu el Sumari en PDF
Llegiu la Introducció en PDF
Maria Barceló i Crespí
És catedràtica d’Història Medieval a la Universitat de les Illes Balears. Ha publicat nombrosos estudis sobre la història medieval mallor­quina, sobretot del segle XV, en forma de llibres (més d’una vin­tena, alguns en col·laboració), capítols de llibres, opuscles, articles en revistes de caràcter científic, recensions, pròlegs, etc., a més de molts altres articles de caràcter divulgatiu. També ha participat en molts con­gressos i reunions científiques. Ha ocupat diversos càrrecs acadè­mics, com el de degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, i ha estat presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana i membre d’altres entitats, com la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràl­dics i Històrics. És magister de la Maioricensis Schola Lullistica. Ha obtingut els premis Ramon Llull del Govern de les Illes Balears i Josep M. Llompart de l’Obra Cultural Balear. Entre els seus libres destaquen: Ciutat de Mallorca en el trànsit de la modernitat, Les possesions de Porreres, Espanyol i Pacs: poder i cultura a la Mallorca del segle XV, Terrissa, Elements materials de la vida quotidiana a la Mallorca baixmedieval i Ferrando Valentí i la seva família.

Gabriel Ensenyat i Pujol
És llicenciat en Història i doctor en Història Medieval. Exerceix de professor titular d’Història de la Cutura i de la Literatura Catalana Medievals a la Universitat de les Illes Balears. Pren part en diverses entitats culturals i actualment és secretari de la societat Arqueològica Lul·liana i de la Causa Pia Lul·liana. És autor de nombrosos articles i comunicacions a congressos sobre aspectes de caràcter històric, cultural i literari de la Mallorca medieval. Cal remarcar els seus llibres La reintegració de la Corona de Mallorca a la Corona d’Aragó (1343-1349), Ferrando Valentí i la seva família, La literatura catalana medieval a Mallorca, Cançoner Aguiló. Edició facsímil, transcripció i comentaris i la seva participació en el volum col·lectiu Josep Maria Quadrado i el seu temps.
Recomanar
Comentar
Comentaris (0)