Notícies Relacionades

"Los levantamientos populares no son fruto de la casualidad"

19/11/2012 Llorenç Capellà

Entrevista de Llorenç Capellà a Guillem Morro amb motiu de l'edició de "Història de les dissencions civils a la Mallorca baixmedieval".
Pàg. 1
Pàg. 2
Pàg. 3

Entrevista a l'historiador Guillem Morro arran de l'aparició de la seva "Història de les dissensions civils a la Mallorca Baixmedieval (1350-1550)"

27/05/2012 Ana Largo

Ana Largo entrevista a l’historiador Guillem Morro arran de l’aparició de la seva “Història de les dissensions civils a la Mallorca Baixmedieval (1350-1550)”.  History of ...

Història de les dissensions civils a la Mallorca baixmedieval (1350-1550) / History of the civil strifes in late medieval Majorca (1350-1550)

Morro Veny, Guillem

Col·lecció:
Altres
Tema:
Història
Pàgines:
264
PVP:
39.00
ISBN:
978-84-15432-14-2
Data d'Edició:
28/05/2012
Els conflictes socials més rellevants de tota la baixa edat mitjana mallorquina en edició bilingüe (català-anglès) i amb il·lustracions a color de l'autor.

The most outstanding social conflicts ever to take place on the island during the late Middle Ages

Sinopsi
Aquesta obra abasta dos segles de la història del Regne de Mallorca (1350-1550), en els quals es varen produir els conflictes socials més rellevants de tota la baixa edat mitjana mallorquina. S’hi analitzen aspectes tan incidents en la vida dels mallorquins medievals com el desmesurat endeutament de la Universitat del Regne, la relació entre el poder i la comunitat de súbdits o governats, les crisis financeres, les causes del malcontentament popular que a vegades es varen traduir en enfrontaments armats com la revolta del 1391, l’alçament forà del 1450 o la Germania del 1521, conflictes que palesen una presa de consciència dels drets dels governats, que ens descobreixen una línia de pensament avançada, dins aquella època, pels sectors populars més capdavanters, i que ens revelen una concepció respecte de les regles que han de presidir la convivència entre governants i governats, que, tot i restar amarada de reminiscències feudals, revela una caracterització de la mallorquinitat sedimentada en una idees socials ben vigents.


This works covers two centuries of the history of the Kingdom of Majorca (1350-1550), marked by the most outstanding social conflicts ever to take place on the island during the late Middle Ages. The author analyses facts of great incidence on the life of the Majorcans during the Middle Ages, such as the disproportionate debt run by the Universitat of the Kingdom, the relationship between those in power and their subjects, the financial crises and the causes behind popular discontent that sometimes led to armed struggle such as the 1391 Revolt, the 1450 Forà  Uprising or the 1521 Germania Revolt. Some conflicts which, all in all, bring to light an awareness of the rights of the governed, unveil the avant-gardist line of thinking of the leading sectors of the population, and show what concept was held about the rules that should apply to the conviviality between governors and the governed which, all feudal reminiscence apart, reveal a characterisation of the Majorcan temperament resting on social ideas still prevailing to-day.

Llegiu l'Index (català-anglès)
Guillem Morro Veny
(Porreres, 1947) és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (1978), llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de les Illes Balears (1987) i doctor en Història per la Universitat de Barcelona (1994). La seva especialitat és la història medieval. Ha estudiat els moviments socials medievals, sobretot  l’alçament forà de 1450-1453, al qual va dedicar la seva tesi doctoral. Ha col·laborat en diverses obres d’història medieval de Mallorca i en revistes especialitzades d’història. Des de l’any 1989 participa en els Congressos d’Història de la Corona d’Aragó, i des del 2003 en els Congressos de Història Marítima de Catalunya. Entre altres aportacions, destaca la contribució mallorquina al procés d’expansió catalana per la Mediterrània. Ha publicat Mallorca a mitjan segle XV; el Sindicat i l’alçament forà (1997), L’alçament forà (1998) i Capdepera medieval (2003). Fou el guanyador del V Premi de Recerca del Museu Marítim Josep Ricart i Giralt (2004) amb La marina catalana a mitjan segle XIV. També ha publicat Marratxí durant els segles medievals (2006), Bartomeu Catany, un teòleg al servei del compromís i la concòrdia (2008), La marina medieval mallorquina (2009) i HISTORIA DE LES DISSENSIONS CIVILS A LA MALLORCA BAIXMEDIEVAL (1350-1550)
HISTORY OF THE CIVIL STRIFES IN LATE MEDIEVAL MAJORCA (1350-1550) (2012)


          Recomanar
Comentar
Comentaris (0)